Skip to content

Onsøy Kirke

Ved Onsøy Kirke ble det etter utvidelse av driftsbygninger behov for å styre forbruket i kirken, kapellet og driftsbygningene etter hvor mye strøm som er tilgjengelig til enhver tid. Da det på nåværende tidspunkt ikke er mulig for kirken å oppgradere forsyningskabelen til eiendommen må de derfor klare seg med det de har.

Med LBC Priority styres laster (varmekabler, varmtvannsberedere, osv) etter en prioritert liste som enkelt kan endres av driftspersonnel. Programvaren har smarte funksjoner som sørger for at utstyr som krever det får strøm innenfor tidsintervaller som er satt av driftspersonellet, i tillegg til at laster styres etter om de har behov for strøm eller ikke.